KLAUZULA INFORMACYJNA SALON KOSMETYCZNY DERMENA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) informujemy, iż:

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest: FHU Beata Żandarska z siedzibą w Toruniu przy ul. Św. Faustyny 14c/55 NIP 9561117968 (miejsce wykonywania działalności: Salon Kosmetyczny Dermena ul. Zbożowa 33/41)
 • Cel przetwarzania danych: wyłącznie do realizacji umowy dotyczącej wykonania usług kosmetycznych w Salonie Dermena.
 • Zakres przetwarzania Państwa danych: umówienie, przesunięcie lub odwołanie wizyty, wysłanie powiadomienia o wizycie, zebranie wywiadu w celu doboru odpowiedniego zabiegu oraz wykluczenia przeciwwskazań do jego wykonania, prowadzenie rejestru wykonanych zabiegów i zakupionych kosmetyków.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy w celu realizacji usługi oferowanej w Salonie Kosmetycznym Dermena oraz spełnienia wymogów prawa. W przypadku ich niepodania, usługa nie zostanie wykonana.
 • Rodzaje wykorzystywanych danych: dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, data urodzenia), dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail), dane dotyczące stanu zdrowia (niezbędne do wykonania zabiegu).
 • Dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania umowy, a po jego zakończeniu przez czas wynikający z obowiązujących przepisów prawa lub do czasu przedawnienia roszczeń.
  • Państwa dane osobowe udostępniane będą dostawcom usługi systemu do zarządzania gabinetem oraz serwisom świadczącym usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawcy usługi poczty elektronicznej, na podstawie umów powierzenia danych zawartych przez Administratora z powyższymi podmiotami i mogą być przez nie przekazywane do krajów EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego) oraz poza obszar EOG (Stany Zjednoczone), z uwzględnieniem należytej ochrony powierzonych danych.
  • Przysługuje Państwu prawo do:
   - żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
   - prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
   - prawo do przenoszenia danych,
   - prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
   - prawo do bycia zapomnianym: jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.